septimania/general

Política de privadesaAny 2020

Responsable del tractament de dades

Domini: septimaniaedicions.com

Identitat: Jordi Bibià Balada – NIF:

Adreça postal: , 257 – Sanaüja (Lleida) Telèfon:

Contacte protecció de dades i privacitat: info@septimaniaedicions.com

Finalitat

A Septimania Edicions tractem la informació facilitada per les persones interessades en els nostres serveis amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin a través dels formularis de la web.
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada sol·liciti la seva suspensió en exercir els seus drets sobre les dades.
Legitimació

L’oferta prospectiva i d’ampliació d’informació sobre els nostres serveis i productes està basada en el consentiment que sol·licitem a les persones interessades en el moment de fer la petició de dades de contacte i on l’accepten expressament.
Destinataris

Septimania Edicions no cedeix dades a tercers a excepció que una llei o resolució judicial disposi el contrari. No obstant utilitzem un servei d’allotjament web de tercers per al procediment i emmagatzemament de les dades en el nostre nom.
Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Septimania Edicions estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades indexades o, si escau, sol·licitar la seva suspensió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Septimania Edicions deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Procedència

Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que l’interessat els faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s’adquireixen per cap altre mitjà.
La política de cookies que utilitza el lloc estan detallades en l’enllaç corresponent a peu de pàgina. Només es guardaran en el navegador després d’haver rebut consentiment explícit (mai per omissió o navegació) de l’usuari. El nivell de registre de cookies pot ser variat en qualsevol moment per l’usuari des de l’eina que la mateixa WEB proporciona.
Quins drets teniu sobre les vostres dades

Si teniu un compte en aquest lloc web o hi heu deixat comentaris, podeu demanar que us enviem un fitxer d’exportació de les vostres dades personals, incloent-hi totes les dades que ens hàgeu proporcionat. També podeu demanar que esborrem qualsevol dada personal vostra que tinguem. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb propòsits administratius, legals o de seguretat.Etiquetes: privadesa septimània

Ho vols compartir?

Política de privadesa
Política de privadesa