publicacions/general

Postals i estampes Moreneta PowerCatAny 2015

Tot just ensetat lo segon milenni de lo cel davallarà una nova llum plena de jovenesa, que omplirá radiant lo palau de pedra de la Verge de Montserrat que imflamará los cors catalaneschs de los fidels en lo llarg e ample de la nostra cristianísima pátria. E com un imparable llamp e alhora má de Déu, una pubilla d'encara no quinze primaveres mos lliurará de l'enemich e de los que no mos estimen. Una heroïna que se mos dirá MorenetaPowerCat.


E la jove Moreneta PowerCat, tindrá poders que li seran consedits per les poténsies selestials mitjançant la intercessió de la nostra Senyora, Reina e Patrona. E un d'ells será l'obrar prodigis e meravelles ab comunió ab les forses de la natura, com el d'invocar la tramuntana, la pedra, la pluja e los moviments de terra des de sota...


(Fragments de les Profecies Secretes Montserratines de Mossèn Trobat)

Full 23
Monestir de Montserrat 1592
Any de la Consagració de la Basílica

Monjo de Montserrat que compilà unes revelacions cabdals per a la nostra pàtria arran d'unes aparicions de la Verge de Montserrat. Reproducció d'un fragment del llibre.Etiquetes: septimània càtars bonshomes catarisme occitània

Ho vols compartir?

Postals i estampes Moreneta PowerCat
Postals i estampes Moreneta PowerCat