Foto

Marca de picapedrer. En aquest cas una fletxa, símbol molt comú. Localitzada en una de les columnes de Sta. Maria d'AgramuntData: 17.05.2009
Lloc: Santa Maria d'Agramunt
Autor: Jordi Bibià
Marca de picapedrer. En aquest cas una fletxa, símbol molt comú. Localitzada en una de les columnes de Sta. Maria d'Agramunt
Inclosa a l'àlbum Marques de picapedrer

17.05.2009 Marca de picapedrer. En aquest cas una fletxa, símbol molt comú. Localitzada en una de les columnes de Sta. Maria d'Agramunt  Santa Maria d'Agramunt -  Jordi Bibià

Ho vols compartir?