apunts / notes

<< Tornar    17.08.2010
 

Dades sobre el catarisme a les terres de Lleida

 
Notícies relacionades amb el pas i presència dels bons homes, confiscacions, penes i multes

JAUME I sent MISERICÒRDIA vers alguns encausats per heretgia i pels seus parents:.

En Jordi Ventura ja ens digué sobre la ciutat de Lleida que aquesta era un "bullider de càtars", veiem alguns exemples extrets dels Itineraris de Jaume I que afecten a dita ciutat, publicat per Joaquim Miret i Sans.
Veiem doncs que, dintre de la gravetat de l'assumpte, en aquests casos a baix relacionats, la inquisició catalana i la intermediació reial i d'altres súbtdits, atennuà les condemnes vers els acusats per heretgia, ben lluny del modus operandi de la inquisició romano-francesa a Occitània. Recordem també, que la inquisició enderrocava les cases dels encausats, els béns confiscats i venuts, i els parents estigmatitzats, i a sobre, havien de costejar les despeses de les pires on es cremaven els seus parents.

• El 30 d'agost de 1257, un decret promulgat a Lleida sobre els acusats per heretgia, havent estat interrogats i capturats per la inquisició alguns d'aquests en la diòcesi lleidetana. L'acusació es portà a terme per el frare Pere de Tenes i per G. Soler, canonge de Lleida. Jaume I SENTINT MISERICÒRDIA pels seus hereus, els retorna els béns confiscats. Per a cada difunt condemnat per heretgia, es redacta un diploma amb el nom en blanc. Suposo que això és una mesura per tal de que els seus successors no arrastressin l'herètic llast dels parents encausats.

• El 20 de setembre alguns encausats per heretgia són absolts. El document és signat pel Conqueridor i pel seu fill Pere, juntament amb d'altres notables.

DOS ACTES MÉS DE MISERICÒRDIA per part del nostre monarca davant les acusacions de criminis heretica pravitatis.

• El 27 de setembre del mateix any, és absolt Joan Espaer, ciutadà de Lleida de l'acusació i penes per heretgia.
• El 13 de novembre de 1962, Guillem de Sant Melió li és aixecada tota demanda civil i criminal.

Amnistia el 1248. Quatre anys després de la caiguda de Montsegur, Inocenci IV ordena al bisbe de Lleida, una amnistia en un decret per a tots aquells que tornin a la fe catòlica, Això ens dóna una idea de la magnitut que tingué el catarisme a Lleida. (Font: J. Ventura).Vista parcial del conjunt fortificat de la Seu Vella de Lleida
Vista parcial del conjunt fortificat de la Seu Vella de Lleida Autor: Jordi Bibià

septimania | publicacions | agenda d'actes | divulgació | apunts | fotos arxiu ferroviari | àlbums de fotos | enllaços | Realització: cdnet